• Dansk
  • English
  • Deutsch

Hjortegangen

I forlængelse af Riddersalen ligger Hjortegangen. Med et hurtigt blik på væggen ser du, at der her, ligesom i Jagtstuen, er fyldt med jagtvåben og -trofæer. I gamle dage havde de fleste store herregårde en hjortegang. Det var her, man kunne fortælle slottets gæster om sine mange jagteventyr, gerne med en overdrivelse eller to.

Greve Gregers havde, som nævnt i Jagtrummet, en stor passion for jagt og en endnu større passion for jagt med bue og pil. Læg især mærke til, at den nordiske langbue er repræsenteret flere steder i Hjortegangen. Traditionen med at jage med bue og pil er gået i arv fra farfar til barnebarn, da greve Michael også ynder at jage på denne vis.

Vidste du? +

Hovedparten af vildtet i Hjortegangen er skudt af greve Gregers, og de fleste af dyrene hænger udstillet med den pil, som nedlagde dem.

Spyd fra hele verden +

Greve Gregers har indsamlet våben fra hele verden. Spyddene i vindueskarmen stammer fra Japan og Kina.

Den første nordiske langbue +

Buen stammer helt tilbage fra jernalderen, og den viser et af de første eksempler på den nordiske langbue. Greve Gregers var med til udgravningen af denne bue.

Våben gennem tiden +

Samlingen af geværer viser, hvordan jagtvåbenet har udviklet sig gennem tiden. De tidligere våben blev ladet med sort krudt. Det betød, at man kun kunne affyre ét enkelt skud af – og så var man pludselig blændet af en krudtsky.

miniature giftpile +

De små miniaturepile og buen i den lille montre har greve Gregers haft med hjem fra San-folket i Kalahari-ørkenen. Da greven skulle have pilene indrammet, fortalte han tømreren, at han skulle passe på, da pilene var yderst giftige. Dette troede tømreren ikke helt på. Men da en høne faldt død om, efter blot et lille stik med én af pilene, blev han noget mere varsom.

Tema: Jagttrofæer +

Læs mere om greve Gregers jagttrofæer og hans store passion for jagt og eventyrlige rejser.

Læs mere