• Dansk
  • English
  • Deutsch

Jagttrofæer

I flere rum på slottet kan du se jagttrofæer på væggene. Helt fra sin ungdom interesserede greve Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille sig for etnologi, historie, natur og jagt. Bueskydning havde dengang fået en renæssance i Amerika og England, og greve Gregers blev stærkt optaget heraf. Han lærte sig selv at skyde med bue og pil og trænede sig op til at blive så øvet, at han vovede at jage med bueskydning. Ved den store jagtudstilling i Forum 1934 udstillede han buer og pile samt trofæer fra dyr, som han havde nedlagt med jagtmetoden.

En anden stor interesse var Afrikas natur, folk og vildt. I 1937 foretog han en jagtsafari til Kenya og Congo, hvor han nedlagde en del vildt med bue og pil. Samtidig studerede han vildtet og de indfødtes våben. Han gav en levende beskrivelse af sine oplevelser i bogen ”Impala”, 1937. I 1941 udkom bogen ”Moderne bueskydning”.

Greve Gregers har ledet eller deltaget i etnografiske, zoologiske og jagtlige ekspeditioner til Afrika i 1947 og 1951 og til Indien i 1954. Desuden har han beskrevet emnerne i bogen ”Tandalla”, 1947, og ”Over bjerge og dale”, 1952.