• Dansk
  • English
  • Deutsch

Havens historie

Gennem tiderne har verdenskendte havearkitekter og -eksperter bidraget til den slotshave, som i dag pryder området omkring Egeskov Slot. Dette er naturligvis foruden de adelsfamilier, som har beboet Egeskov siden 1554.

De første store haveanlæg blev anlagt omkring 1713, efter at slotsejer Niels Krag havde fjernet herregårdens vindebro og skabt en landfast overgang til omverdenen.

Inspirationen kom fra nær og fjern; fra Fredensborg og Frederiksborg på Sjælland til franske Versailles. Datidens mange hemmelighedsfulde haverum afgrænsedes af klippede hække i lind, bøg eller avnbøg. De mest imponernede og voluminøse af disse hække er i dag så høje som træer og rager otte meter op i luften.

Et af slotsparkens ældste varemærker, den gamle labyrint fra 1730, blev anlagt som underholdning og legerum for adelsfamilien. Det er nu et sanseligt fristed for grevskabet og slottets besøgende sommergæster.

I 1880’erne gennemførte den svenske arkitekt, Helgo Zettervall, en omfattende restaurering af selve Egeskov Slot. Hjørnetårnene blev forhøjet med kobbertækkede spir, og der blev opført en ny portfløjsbygning ved voldgravsbroen. Årtiet efter blev der også anlagt en ny jernhængebro på østsiden, der erstattede den ældre dæmning. 

Det var grevinde Jessie Ahlefeldt-Laurvig-Bille, som på daværende tidspunkt i særlig grad var optaget af parkens udvikling.

I samme periode som restaureringen af slottet lod landskabsgartner, H.A. Flindt, et stykke af lindealléen fælde. Dette skabte luft omkring slottet og et smukt udsyn over de omkringliggende marker. Samtidig inddragede man et hjørne af Dyrehaven på kanten af Hågerup Å til landskabelige anlæg med fritstående træer og store græsplæner – det er området, som i dag går under navnet Den Engelske Have. 

I 1962 besluttede grevinde Nonni Ahlefeldt-Laurvig-Bille at lade offentligheden få adgang til de stadig større og mere præsentable haveanlæg. Især den franske arkitekt Ferdinand Duprats nye Renæssancehave hører til periodens nyskabelser. Urtegården blev anlagt i 1973 af havearkitekt C. Th. Sørensen.

Endelig har den nuværende slotsgartner Peter Bonde Poulsen afsat kraftige fingeraftryk på området gennem de sidste 20 år. Han har tegnet den nuværende Rosenhave samt Dufthaven, hvor det er tilladt at berøre planterne.

En have i udvikling

Haven udvikler sig hele tide. Året rundt byder på mange gøremål i park og have. 

Egeskovs have