• Dansk
  • English
  • Deutsch

Slottet

OPLEV JAGTSTUEN

Jagtstuen tjente som arbejdsværelse for grev Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Lokalet er præget af hans store kærlighed til Afrika og til jagt.