• Dansk
  • English
  • Deutsch

Abstract Games – Det Kongelige Teater Balletskolen Odense

Let the games begin..

“Abstract Games” er en leg med lys, tre abstrakte fortællinger om, hvad lys gør ved os her langt mod nord i en mørk tid. De tre akter repræsenterer hver især et surreelt univers af lys, et spil om lys og forståelse midt i mørket. Hvert akt varer ca. 20 minutter, og akterne kan nydes i vilkårlig rækkefølge.

“Abstract Games” er blevet til i et samarbejde mellem den prisbelønnede koreograf Alessandro Sousa Pereira og elever på DGU, som er en 4-årig dansegrunduddannelse i samarbejde med Odense Katedralskole. Forestillingen har 15 elever involveret.

Eleverne får gennem 4 år en unik danseuddannelse, som er den eneste af sin art i Danmark, og som klæder danserne på til at indtage den nationale og internationale dansescene.

One Body “Som natten bliver mørkere, smelter den sammen med træer og vind, og naturen bevæger sig som ét. Et lys strækker sig gennem haven og manipuleres af omgivelserne for til sidst at lade sig opsluge af mørket.”

Dansere: Ida Brieghel, Severin Raun, Emily B. Heisterberg, Tina Cao

The Finding “I mørket i verden og blandt hinanden søger vi alle efter kærlighedens lys og håber, at det vil lede os til en ven, og hvis lyset forsvinder, da må vi starte forfra i mørket.”

Dansere: Anna-Kathrine Jeppesen, Louise Hanfgarn, Bianka Sörensen, Ida Marie Larsen, Sofie Kask

Five Cards “Nattens hekse spiller et spil om lyset, og de følger et mønster, som vil guide dem ind i en verden af forbudte fristelser. Men lyset kan også lede dem på afveje, hvor hekserier og mørke kræfter truer med at opsluge dem.”

Dansere: Karline Kotila, Lærke Stehmann, Alberte Mouritsen, Sille Storm, Alvilda Beck Schwartz


Let the games begin…

“Abstract Games” is a play with light, three abstract stories about what light does to us here in the far north in a dark time. The three acts each represent a surreal universe of light, a play about light and understanding in the midst of darkness. Each act lasts approx. 20 minutes, and the acts can be enjoyed in any order.

“Abstract Games” was created in a collaboration between the award-winning choreographer Alessandro Sousa Pereira and students at DGU, which is a 4-year basic dance education in collaboration with Odense Cathedral School. The students receive a unique dance education over 4 years, which is the only one of its kind in Denmark, and which prepares the dancers to enter the national and international dance scene.

One Body “As the night darkens, it merges with trees and wind, and nature moves as one. A light stretches through the garden and is manipulated by the surroundings to finally allow itself to be swallowed up by the darkness.”

Dancers: Ida Brieghel, Severin Raun, Emily B. Heisterberg, Tina Cao

The Finding “In the darkness of the world and among each other, we all search for the light of love and hope that it will lead us to a friend, and if the light disappears, then we have to start over in the dark.”

Dancers: Anna-Kathrine Jeppesen, Louise Hanfgarn, Bianka Sorensen, Ida Marie Larsen, Sophie Kask

Five Cards “The witches of the night play a game of light, and they follow a pattern that will guide them into a world of forbidden temptation. But the light can also lead them astray, where witchcraft and dark forces threaten to engulf them.”

Dancers: Karline Kotila, Lark Stehmann, Albert Mouritsen, Herring Storm, Alvilda Beck Schwartz

Angulus - Peter Snijder +

Ved første øjekast virker det som en illusion, men hvis du graver dybere, vil værket afsløre sine lag. Peter Snijder har lavet dette værk som står ude foran Galleri Ahlefeldt.

Læs mere

Lightlines - Studio Sensito +

Lightlines er et værk af Studio Sensito. Installationen er lavet af små ledninger, som monteres mellem træerne og kan opleves i skovens haverum.

Læs mere

Walking through the canvas - DMC +

Walking through the canvas er et stort maleri her i Baronessens Have. Kunstnerne DMC har ved hjælp af projektion forvandlet havens miljø, som du også kan blive en del af.

Læs mere

OVERSIGTEN OVER INSTALLATIONER +

Få overblikket over alle installationerne til LUMINIS