• Dansk
  • English
  • Deutsch

Angulus – Peter Snijder

Hver ledning er en helt lige linje, som gentages hver 10 cm. Kombineret skaber alle disse ledninger en perfekt bue. Hver linke repræsenterer et menneskes mening. Hvis enhver mening overves og vurderes af enhver anden person, vil resultatet være den perfekte løsning, fordi den overvejer nuancer og danner, ligesom buer i arkitekturen, det bedste grundlag for et samfund. Snijders installationer glimter i et blåt eller grønt skær, toppet med røde detaljer på sort baggrund. Hans detaljerede og fine fingerarbejde giver skulpturerne en blød personlighed.

Ved første øjekast virker det som en illusion, men hvis du graver dybere, vil værket afsløre sine lag. Det forbløffer og lige pludselig er det skræmmende. Det bærer på fortrydelse, stilhed, romantik… en gammel sjæl. Den omfavner tvivl, frygt og vrede. Det færdige værk har altid ét mål, det er aldrig kun et objekt, nej…man skal høre dets sjæl sukke.

Peter Snijder
Belgiske Peter Snijder (1974) er en kunstner, der bringer lys til den mørke verden. Han omfavner mørket for at forstå lyset. Bevæbnet med duften af sort humor, et kritisk syn, en portion melankoli og han karakteristiske læderstøvler, bekæmper han den daglige virkelighed og forvandler verden, som vi kender den, til et univers for sig selv. Inspireret af forenklet gotisk arkitektur, liturgi og arv, er hans vejviser som en vejviser, som vil bringe dig til en forestilling. En slags perspektiv fuld af mystisk skønhed, med plads til lidenskabelig naivitet. Et hvilested, hvor det er muligt at dagdrømme, mens du overskuer ødemarken, hvor du kommer til at forstå og opfange perspektiver. Beroligende filosofi. Spektral dybde.


Every wire is a perfectly straight line which is repeated every 10cm. Combined, all these wires create a perfect bow. Every straight line represents an opinion of a person. If every opinion is considered and evaluated by every other person, the outcome will be the perfect solution, because it considers nuance and, like bows in architecture, form the toughest foundation of a society.

The installations glimmer in a soft blue or green glow, topped with red details on a black background. His detailed and fine fingerwork gives the sculptures a soft personality. But that is just a first impression, it seems an illusion but if you dig deeper, the work will reveal its layers. It astonishes and all of the sudden it is frightening. It carries regret, stillness, romance… an old soul. It embraces doubt, fear and anger. But always with a common goal, a finished artwork is never just an object, no, you have to hear its soul sighing.

Peter Snijder
Peter Snijder (1974, Herentals – BE) is an artist who brings light to the dark world. He embraces darkness to understand the light. His leather boots are marked with scars full of symbolism and carry him through the ugliness of every day, chained to a bitter society. Armed with the scent of black humour, a critical view and a gallon of melancholy, he fights this daily reality and morphs the world as we know it into a universe to itself. Inspired by simplified gothic architecture, liturgy and heritage, his light beacons are like a signpost that will bring you to a notion. A kind of perspective full of mystic beauty, with room for some passionate naivety. A resting point, where it is possible to daydream while you overview the wasteland, where you come to understand and pick up perspectives. Soul-soothing philosophy. Spectral depth.

Drawing to Light - Michael Ahlefeldt +

Michael Ahlefeldt udstiller sin lyskunst i Galleri Ahlefeldt. På udstillingen præsenteres lysende værker.

Læs mere

Abstract Games - Balletskolen +

Det Kongelige Teater Balletskolen Odense optræder i Dahlia Haven. Alessandro Sousa Pereira har koreograferet dansen "Abstract Games"

Læs mere

Lightlines - Studio Sensito +

Lightlines er et værk af Studio Sensito. Installationen er lavet af små ledninger, som monteres mellem træerne og kan opleves i skovens haverum.

Læs mere

OVERSIGTEN OVER INSTALLATIONER +

Få overblikket over alle installationerne til LUMINIS

Læs mere