• Dansk
  • English
  • Deutsch

Ahlefeldts rytterfane

Hvis du vender blikket mod Portfløjen, ser du slægten Ahlefeldts rytterfane vejrer. En rytterfane eller en standart, som det også hedder, er en fane, der historisk set blev anvendt af kavaleriet. Flagdugen er cirka en tredjedel så stor som en almindelig fane, fordi den skulle være let at føre til hest.

Ahlefeldt er navnet på en gammel holstensk adelsslægt, som kan følges tilbage til ca. 1220. De beklædte mange af de højeste embeder og titler i de danske kongers og de slesvigske hertugers tjeneste. Det er også slægtsnavnet på den nuværende greve Michael, hvis slægt har beboet Egeskov siden 1784.