• Dansk
  • English
  • Deutsch

Årets gang

Året rundt er der mange gøremål i park og have.

Her et lille udpluk af aktiviteterne:

Januar

Beskæring af buske og træer.
På alle træer fjernes vandris. (Rodskud)
Skovning af større træer.
Hække skæres ind og rettes.
Beskæring og udtynding af frugtbuske.

Februar
Fortsat beskæring, retning af hække mv.
Opstart af nyanlæg, hvis vejret tillader det.

Marts
Græsplæner renoveres, rengøres for nedfaldne grene og blade.
Plantning af nye hække og buske.
Gange og stier får nyt grus og sprøjtes for ukrudt.
Rengøring og klipning af labyrinter.

April
Nyanlæg.
Græsplæner sås efter og bliver slået for første gang. Græskanter skæres.
Udplantning af forårsblomster Viola og Myosotis.
Roser beskæres.
Urtegård, bede og plæner gødes.
Haven åbnes.

Maj
Tulipanhaven er på sit højeste.
Rengøring af bede.
Forårsløg og blomster graves op.
Sommerblomster plantes ud omkring den 20.
I urtegården sås og udplantes planter, der tåler lidt kulde.
Fuchsiahaven plantes til.
Baljeplanter sættes ud.

Juni
Græsslåning, græskanter skæres.
Rengøring af bede.
Udplantning af Dahlia.
Tilplantning af duft- og krydderihave.
Urtegård tilplantes færdigt.
Hækklipning starter med lindealleer ca. den 15.

 

Juli
Græsslåning, græskanter skæres.
Rengøring af bede.
Hækklipning.
Opbinding af roser og Dahlia.
Roser renses for visne blomster.
Vanding efter behov.
Buxusfigurer og lave hække klippes.

August
Måneden er som juli.
Takshække klippes.

September
September er som august.
Stauder deles.
Høst af grøntsager i urtegård.

Oktober
Haven lukker.
Fuchsia graves op, bliver pottet og sættes i drivhus.
Baljer flyttes til drivhus.
Bede ryddes og klargøres til løg lægning.
Plantning af nye hække, roser og buske.

November
Græsplæner slås for sidste gang.
Græsplæner og gange rengøres for nedfaldne blade.
Staudebedet klippes ned og tilføres kompost og vinterdækning.
Alle bede tilføres kompost efter de er rengjort for sidste gang.
Nyanlæg.

December
December er som januar.