• Dansk
  • English
  • Deutsch

Hybrid Roots – Edwyn Glint

“Hybrid Roots” er det seneste værk af den amerikanske kunstner Edwyn Glint. Træernes rødder er normalt naturligt placeret under jorden. Netværket af disse rødder er unikt. Det er træets livsnerve, al træets mad og vand kommer gennem disse rødder. Kunstneren Edwyn Glint blev inspireret af dette, så han skabte værket.
Han spejlede denne rodstruktur. I stedet for at lede rødderne nedad, spejlede han dem opad. Med lyset vil han understrege, hvad der foregår under jorden.

Edwyn Glint USA
Edwyn har altid været fascineret af de smukke efterårsfarver, flora og fauna omkring hans barndomshjem i Hammondsport, Steuben County, NY.
Hans far, der arbejdede som ingeniør på den lokale lampefabrik, hjalp Edwyns interesse for lys med at vokse og udvikle sig.
Hans arbejde søger at kombinere naturens skønhed og dens former med det stadigt voksende kunstige levested, vi har vænnet os til i dag.
Dualiteten og symbiosen mellem de to modsætninger illustrerer den konstante forandring af miljøet, og hvordan vi som mennesker udvikler os i vores naturlige verden.


Hybrid Roots is the latest work by the American artist. The roots of trees are usually naturally located underground. The network of these roots is unique. It is the lifeblood of the tree, all of the tree’s food and water comes through these roots. Artist Edwyn Glint was inspired by this beauty so he created this work.
He mirrored this root structure. Instead of directing the roots downward, he mirrored them upward. With the light, he wants to emphasize what is going on beneath the earth.

Edwyn Glint USA
Edwyn has always been fascinated by the beautiful fall colours, flora and fauna surrounding his childhood home in Hammondsport, Steuben County, NY.
His father, who worked as an engineer in the local lamp factory, helped Edwyn’s interest in light grow and develop.
His work seeks to combine the beauty of nature and its forms with the ever-expanding artificial habitat we have become accustomed to today.
The duality and symbiosis of the two opposites illustrates the constant change of the environment and how we as humans evolve in our natural world.

 

Vandhaven - DVC +

Når du træder ind i Vandhaven er det som at træde ind i en anden verden. Hvor lyset skaber et forunderligt billede ud fra havens buske, træer og den ikoniske bro.

Læs mere

Candela Portal - Mads Vegas +

Den danske lyskunstner Mads Vegas har sit kunstværk "Candela Portal" udstillet på en af de mere centrale steder i haven og kan opleves fra flere vinkler.

Læs mere

High Visitors - Werff Design +

High Visitors er en projektion på slottets nordside. Billederne der bruges i projektionen er Michael Ahlefeldts farfar og farmor, Gregers og Nonni Ahlefeldt. Parret åbnede Egeskov for publikum i 1967.

Læs mere

OVERSIGTEN OVER INSTALLATIONER +

Få overblikket over alle installationerne til LUMINIS

Læs mere