• Dansk
  • English
  • Deutsch

Candela Portal – Mads Vegas

En årstidssportal som leder dig videre til naturens næste fase.

Gå gennem portalen og ind i slutningen af vinteren.
Candela eller Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag i februar, hvis navn betyder ‘lysenes messe’.

Ringen er tidligere blevet dekoreret til forårsjævndøgn, sommersolhverv, efterårsjævndøgn, vintersolhverv og som nu; til Kyndelmisse. Hver gang er der blevet tilføjet sæsonbetonede blomster, bær, frugter og vegetation til de eksisterende elementer. På denne måde ændrer værket sig med årstiderne og får stadig større kraft som en portal for den kommende sæson.

Mads Vegas

Mads Vegas arbejder på 25. år som lyskunstner og lysdesigner. Han spænder over feltet fra små værker til store stedsspecifikke installationer. Mads‘ værker er blevet vist i København, Rom, London, Washington DC, Berlin, Brixen(IT) Almere(NL) og Holstebro.
På Egeskovs Heartland Festival står Mads som lysdesigner for atmosfærelyset i hele slotparken.


A portal that leads you on to the next phase of nature.

Go through the portal and into the end of winter.
Candela or Candlemas is an old Christian holiday in February, whose name means ‘mass of lights’.

The ring has previously been decorated for the spring equinox, summer solstice, autumnal equinox, winter solstice and as now; for Candlelight Mass. Each time, seasonal flowers, berries, fruits and vegetation have been added to the existing elements. In this way, the work changes with the seasons and gains ever greater power as a portal for the coming season.

Mad Vegas

Mads Vegas is working in his 25th year as a lighting artist and lighting designer. He spans the field from small works to large site-specific installations. Mads’ works have been shown in Copenhagen, Rome, London, Washington DC, Berlin, Brixen(IT) Almere(NL) and Holstebro.
At Egeskov’s Heartland Festival, Mads is the lighting designer for the atmospheric lighting in the entire castle park.

OVERSIGTEN OVER INSTALLATIONER +

Få overblikket over alle installationerne til LUMINIS

Læs mere