• Dansk
  • English
  • Deutsch

Konkurrence betingelser

Vind billetter til Egeskov

Generelle betingelser: Egeskov Slot, Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup, holder en Facebook-konkurrence, hvor der trækkes to vindere af 4 fribilletter til Egeskov.

Udvælgelse og offentliggørelse af vinderne: Den 4. oktober 2021 trækkes vinderne blandt besvarelserne gennem tilfældig lodtrækning. Vinderne kontaktes med et svar på den kommentar, han eller hun har skrevet for at deltage. Vinderne sender kontaktoplysninger via en privat Facebook-besked til Egeskov. Vinderne af konkurrencen skal opgive følgende info: Fulde navn, telefonnummer og e-mail. Informationen benyttes udelukkende til dialog med vinderne om modtagelse af præmie. Egeskov tager ikke ansvar for, hvis de givne oplysninger er ukorrekte. Hvis vinderne ikke kontakter Egeskov gennem en privatbesked med oplysningerne inden for 48 timer, fra det tidspunkt vedkommende er kontaktet, bortfalder retten til at modtage præmien, og der må findes en ny vinder.

Modtagelse af præmien aftales med vinderne.

Betingelser: Du kan deltage i konkurrencen, hvis du er bosat i Danmark og fyldt 13 år. Ansatte hos Egeskov og medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen, ligesom ansatte hos bureauet Havas heller kan ikke deltage. Deltagelse er ikke købsbetinget, og du kan kun deltage i konkurrencen én gang. Ved deltagelse accepterer du disse betingelser, og samtidig giver du samtykke til, at Egeskov må registrere og opbevare dine oplysninger til brug i forbindelse med konkurrencen.

I øvrigt: Egeskov er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl. Egeskov er heller ikke ansvarlig for forsinkelser, herunder forsinkelser forbundet med afsendte meddelelser. Ved mistanke om snyd har Egeskov ret til at undersøge sagen og eventuelt udelukke deltagere.

Særligt om Facebook: Konkurrencen udbydes af Egeskov og er ikke sponsoreret, støttet eller på nogen måde associeret med Facebook. Oplysninger afgivet af deltagere i konkurrencen, modtages ikke af Facebook, men af Egeskov, som ejer Egeskovs Facebook-side. Informationerne bruges udelukkende i forbindelse med konkurrencen. Det er udelukkende Egeskov – og ikke Facebook – der er ansvarlig for konkurrencen. Derfor kan der principielt ikke kræves erstatningsansvar af Facebook i forbindelse med konkurrencen. Udover ovenstående betingelser henvises der i øvrigt til Facebooks egne regler: https://www.facebook.com/terms.php?.

© 2021 Egeskov, All rights reserved