• Dansk
  • English
  • Deutsch

Trappetårnet

Når du bevæger dig op og ned ad trappetårnet, får du følelsen af Egeskov som det forsvarsværk, det var bygget til at være. Trappen er bygget adskilt fra resten af huset og giver adgang til alle etager. Du kan se skydeskårene, hvorfra man skulle forsvare Egeskov – noget, som dog aldrig blev nødvendigt. Våbnene på væggen skulle bruges, hvis slottet blev angrebet.

Forestil dig den dag, hvor Egeskov blev bygget. Døren, som du lige er trådt ind ad, eksisterede ikke. I stedet ville du være kommet ind ad en dør til venstre for dig, fra en vindebro med en vinkel på 90 grader, der var bygget til at vanskeliggøre angreb. Dengang var slottet ikke landfast som i dag, i stedet skulle man ankomme via to vindebroer.

Træskabet med hundehoveder +

Skabet her er oprindeligt en skakt, som gik hele vejen op gennem huset. Derfra kunne man hive krudt og kugler op og ned, hvis Egeskov skulle blive angrebet. Det er dekoreret med hunde hoveder

Kanon +

Kanonen er fundet i voldgraven og er med stor sandsynlighed én af de kanoner, som var beregnet til at forsvare borgen med i 1554. Der er fundet kanonkugler helt op til en kilometer væk fra Egeskov.

Vagtstuen +

I det lille indhug har der været vagtstue. Her var vagtmanden placeret og klar til at råbe ”fjenden kommer”, hvis Egeskov skulle blive belejret.

Skydeskår +

Hele vejen op ad trappetårnet er der placeret skydeskår. I bunden af hvert skydeskår er der en bjælke med et hul i. Jo større disse huller var, jo større en kanon, eller gevær, kunne man placere der.

Årets fynbo 1982 +

I 1982 fik grevinde Nonni prisen som Årets Fynbo. Det er en pris, som den nuværende greve Michael også modtog i 2016.

Den spanske rytter +

Dette drabelige stykke jern med pigge kaldes en "spansk rytter". De blev spændt fast ude på vejen til slottet. Når fjenden kom på deres heste om natten, kunne de ikke se piggene, og det blev deres sikre død

Relief +

Relieffet er en kopi af Frands Brockenhuus og Anne Tinhuus’ originale gravsten i Kværndrup Kirke. I Riddersalen står en kopi af rustningen, som Frands Brockenhuus bærer på relieffet.

Bondesværdet +

Det lille sværd er et hjemmelavet bondevåben, som er blevet brugt under Grevens Fejde. Du kan prøve at sammenligne det med nogen af de andre sabler i trappetårnet for, at forestille dig, hvad bønderne var oppe imod.