• Dansk
  • English
  • Deutsch

Riddersalen

Riddersalen er gennem tiden blevet udsat for forskellige ombygninger. Rummet har tidligere fungeret som kornmagasin, men blev senere bygget om og opdelt i flere små rum. I forbindelse med omdannelsen af Egeskov fra landbrug til turistattraktion renoverede grevinde Nonni Ahlefeldt-Laurvig-Bille lokalet i 1975.

Kig op og læg mærke til det originale bjælkeloft med volutkonsoller. Det er fra dengang, Egeskov blev bygget i 1554. Loftet blev fundet frem under renoveringen, da Riddersalen blev ét stort rum igen. Riddersalen var det første rum, som blev gjort tilgængeligt for offentligheden, og blev blandt andet brugt til musikarrangementer og foredrag.

Væggene i Riddersalen er prydet med store malerier, som hver især har deres egne unikke historier.

Vidste du?

Hold øje med billederne af admiral Niels Juel og hans hustru, Margrethe Ulfeldt. Mens du går langs vinduerne i salen, vil du opleve, at både deres øjne og støvlespidser følger dig, hvor end du går.

Malmhornet +

Hornet har tilhørt Laurids Brockenhuus, om hvem det siges, at han var så stærk, at han kunne løfte sig selv og sin hest, op i porthuset og blæse i malmhornet. Hornet bærer hans og hustruens våbentegn og årstallet 1615.

Borgbrønden +

I døråbningen ved malmhornet har der i gamle dage været en åbning til en brønd. Brønden er der stadig og går hele vejen ned til borgkælderen.

Mindetavlen +

I Riddersalen er der opført en mindetavle til ære for greve Gregers og grevinde Nonni. De døde på tragisk vis i et trafikuheld i Afrika i 1985.

Admiral juul og Margrete Ulfeldt +

På langvæggen hænger to store malerier af admiral Niels Juel og hans hustru, Margrethe Ulfeldt. Billederne er malet af Benoît le Coffre, som var Frederik IV’s hofmaler.

Christan IV til hest +

Billedet forestiller kong Christian IV til hest og blev givet til Laurids Brockenhuus af kongen selv. Det menes, at være malet af den hollandske maler Karel van Mander II. Der blev lavet fire versioner af maleriet.

Frands Brockenhuus’ rustning +

Rustningen fik greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille specieallavet til sig selv i 1993. Det er en nøjagtig kopi af Frands Brockenhuus’ rustning. I trappetårnet kan du se et relief af Frands og hans kone, Anne, hvor han har rustningen på.

Soldaten +

Soldaten i den røde dragt er et godt eksempel på, hvordan fodmænd har set ud. Spyddet i hans hånd er en hellevarder og blev brugt til forsvar. Soldaten og de øvrige rustninger er udlånt fra Brahetrolleborg.

Loftet +

Loftet i Riddersalen er det originale loft, fra da Egeskov blev bygget. På et af bjælkehovederne kan man se, at der står 1554, året Egeskov stod færdigt.