• Dansk
  • English
  • Deutsch

Firefly Field – Studio Toer

Hvad er den samlede betegnelse for en gruppe ildfluer? En sværm virker for dyrisk. En lanterne? En glitter? Et glimt af ildfluer?

Firefly Field er en fascinerende lysinstallation, der består af adskillige flyvende lyspunkter, der simulerer bevægelserne af disse natlige Lampyridae. Glødende. Dart. Svævende over jorden. Hvert individs konstant skiftende bioluminescens afspejles i den græsklædte skråning. I messen skaber de en dynamisk lysscene, der vækker de besøgendes nysgerrighed og forundring.

Med Firefly Field deler vi vores fascination af æstetikken og bevægelsen af disse små bevingede skabninger og deres interesse for den måde, dynamisk bevægeligt lys kan udtrykke en stemning. Dette minimalistiske arrangement består af specialdesignede LED-lyspunkter, der ser ud til at svæve i luften. Deres unikke dynamiske sammensætning giver hver ildflue sin uforudsigelige og naturlige bevægelse.

Studio Toer

Toer er en multidisciplinær tegnestue fra Holland, grundlagt i 2011 af Castor Bours og Wouter Widdershoven.

Studio Toer er kendetegnet ved en stærkt udforskende og eksperimenterende tilgang, der skubber både de tekniske og æstetiske grænser for design på tværs af et bredt spektrum af brugskunst. Fra lysinstallationer og genstande til interaktive oplevelser og innovative produkter.

Studio Toer har tiltrukket sig verdensomspændende opmærksomhed med projekter som “Cumulus”, en autonom parasol, der pustes op til en skylignende form ved hjælp af solenergi. “Fiet”, en kinetisk lysskulptur, der reagerer på ændringer i omgivelserne, og “Shaped by Time”, et ur, der former sig over tid.

Toers interaktive installationer er blevet præsenteret på adskillige internationale festivaler og kan ses verden over.


What is the collective term for a group of fireflies? A swarm seems too animalistic. A lantern? A glitter? A shimmer of fireflies?

Firefly Field is a mesmerizing light installation made up of numerous flying points of light that simulate the movements of these nocturnal Lampyridae. Glowing. Darting. Hovering above the ground. The constantly changing bioluminescence of each individual is reflected in the grassy slope. In the mass, they create a dynamic light scene that arouses the curiosity and amazement of visitors.

With Firefly Field, we share our fascination with the aesthetics and movement of these tiny winged creatures and their interest in the way dynamic moving light can express a mood. This minimalist arrangement consists of specially designed LED light points that appear to float in the air. Their unique dynamic composition gives each firefly its unpredictable and natural movement.

Studio Toer

Toer is a multidisciplinary design studio from the Netherlands, founded in 2011 by Castor Bours and Wouter Widdershoven.

Studio Toer is characterized by a strongly explorative and experimental approach, pushing both the technical and aesthetic boundaries of design across a broad spectrum of applied arts. From light installations and objects to interactive experiences and innovative products.

Studio Toer has attracted worldwide attention with projects such as “Cumulus”, an autonomous parasol that inflates into a cloud-like shape with the help of solar energy. “Fiet”, a kinetic light sculpture that reacts to changes in its surroundings, and “Shaped by Time”, a clock that shapes itself over time.

Toer’s interactive installations have been presented at numerous international festivals and can be seen worldwide.

OVERSIGTEN OVER INSTALLATIONER +

Få overblikket over alle installationerne til LUMINIS

Læs mere