• Dansk
  • English
  • Deutsch

AGRO-ALLIANCEN

Landbruget på Egeskov drives i dag under driftsfællesskabet Agro-Alliancen. Agro-Alliancen startede 1. juli 2017, og består af Ravnholt og Egeskov Godser.

Agro-Alliancen driver 2.200 ha agerjord, afgrøderne er fremavls hvede, rug og byg. Derudover dyrkes der frøafgrøderne raps, strandsvingel, rajgræs hvidkløver og spinat.

På grund af den klimatiske beliggenhed har vi en afgrødesammensætning, der ligger rimeligt fast. Vi har de senere år flyttet os fra at dyrke intensivt korn til at være eksperter i dyrkning af frø. De frøarter, vi har erfaret kan trives her, har vist sig som en forbedrende økonomisk faktor.

Da jordboniteten varierer noget på ejendommene, har vi sammensat maskinparken, så den kan klare alle tænkelige forhold. Dette sikres gennem velovervejede maskinstrategier samt viljen til holdbare investeringer, med fokus på højteknologi.

Arbejdskraften i landbruget dækkes af 4 traktorførere, 3 høstmedhjælpere og en direktør.

Se yderligere info om Agro-Alliancen