• Dansk
  • English
  • Deutsch

Paintaings set to music – Wavelight

Dette værk samler en række malerier af store mestre i en dynamisk og udviklende komposition.

Essensen af dette lyskunstværk er at opmuntre beskueren til at reflektere over skønheden og den dybe betydning af disse historiske værker. Efterhånden som malerierne smelter sammen og forvandler sig, inviteres beskueren til at beundre den rige historie, der omgiver disse kunstværker.

Værket er ikke kun et visuelt skue, men også en bevægende oplevelse, der vil glæde både kunstelskere og nysgerrige seere. De bringer kunstværkerne til live og efterlader dig med en ny forståelse for den tidløse skønhed og kraftfulde historier, som disse malerier har at byde på. Lad os tage dig med på en rejse gennem maleriets rige historie.

Wavelight

Som en nysgerrig billedskaber omfavner Wavelight det ukendte. De unge billedskabere lader sig overraske ved en tilfældighed og opdager bare sådan noget nyt.

For Wavelight handler kunst om mere end blot visuel æstetik. De stræber efter at skabe en følelsesmæssig og sanselig oplevelse, der inviterer publikum til at reflektere og miste sig selv i nuet. Ved at kombinere lys, lyd og bevægelse transporterer de publikum til nye verdener og opmuntrer dem til at se på deres omgivelser med andre øjne.

Skabelseprocessen er en integreret del af arbejdet. De ser hvert projekt som en eventyrlig opdagelsesrejse. Med hvert nyt kunstværk starter de med en konceptuel idé og lader derefter eksperimenter guide dem.

De skaber så de visuelle og akustiske elementer i værket samtidigt og sikrer, at musikken og billedet forstærker hinanden. Dette kræver et omhyggeligt samarbejde mellem de to kunstnere for at koordinere deres kreative processer.

Resultaterne er unikke og organiske kunstværker, der afspejler karakteren af det rum, de er udstillet i.


This work brings together a series of paintings by great masters in a dynamic and evolving composition.

The essence of this work of light art is to encourage the viewer to reflect on the beauty and deep meaning of these historical works. As the paintings merge and transform, the viewer is invited to admire the rich history that surrounds these works of art.

The work is not only a visual spectacle, but also a moving experience that will delight art lovers and curious viewers alike. They bring the artworks to life and leave you with a new appreciation for the timeless beauty and powerful stories these paintings have to offer. Let us take you on a journey through the rich history of painting.

Wavelight

As a curious image creator, Wavelight embraces the unknown. The young image creators allow themselves to be surprised by chance and discover something new just like that.

For Wavelight, art is about more than just visual aesthetics. They strive to create an emotional and sensory experience that invites the audience to reflect and lose themselves in the moment. By combining light, sound and movement, they transport the audience to new worlds and encourage them to look at their surroundings with different eyes.

The creation process is an integral part of the work. They see each project as an adventurous journey of discovery. With each new artwork, they start with a conceptual idea and then let experimentation guide them.

They then create the visual and acoustic elements of the work simultaneously, ensuring that the music and image reinforce each other. This requires careful collaboration between the two artists to coordinate their creative processes.

The results are unique and organic works of art that reflect the character of the space in which they are exhibited.

LUMINIS - oversigt +