• Dansk
  • English
  • Deutsch

Arkitekturen

Egeskovs bygherre Frands Brockenhuus gik ikke på kompromis, da han opførte slottet. Selveste Morten Bussert, der var Christian III’s bygmester, menes at være arkitekten bag det fine forsvarsværk.

Mange af tidens jordbesiddere byggede deres boliger som borge, der gjorde det svært for uvedkommende at trænge ind. Det skyldtes ikke mindst den politiske uro under Grevens Fejde (1534-36). Også Frands Brockenhuus tog sine forholdsregler og byggede sin borg midt ude i en sø.

Efter 9 års byggeri stod Egeskov færdig i 1554. Det blev til i en overgangstid mellem to stilarter. Hvis du kigger efter, vil du fornemme, hvordan arkitekturen forener sengotikkens nøgternhed med renæssancens orden, som det ses på facaden, der er prydet med dobbelte gesimsbånd.

Et forsvarsværk uden lige

Egeskov Slot er én af Nordeuropas bedst bevarede vandborge. En vandborg er en borg, hvor vandet i voldgraven grænser helt op til ydermurene. Vandet tjente som et forsvar mod fjenden.

Egeskov er den eneste bevarede bygning i Danmark, hvor murene løfter sig direkte op fra søens dybe vand. Slottet er et rektangulært dobbelthus og hviler på en kampestenssokkel og kraftige egetræsstammer, som er piloteret i bunden af søen. Det er opført i røde munkesten i fire etager: en høj kælder, to beboelsesetager og et vægterloft øverst.

En tyk dobbeltmur forbinder de to langhuse. I tilfælde af angreb kunne man opgive det ene hus og kæmpe videre i det andet. Dobbeltmuren er så tyk, at der både er plads til trapper og en brønd, så der ikke opstod vandmangel under en eventuel belejring. I Riddersalen kan du tydeligt se, hvor omfangsrig muren er, når du ser indgangspartierne til værelserne fra salen. Ydermurene er forsynet med skydeskår og skoldehuller, der gjorde det muligt at hælde kogende vand eller tjære ned i hovedet på fjenden. Samtidig kunne man beskyde fjenden oppe fra tårnene.

I 1883-84 blev slottets arkitektur ændret til det, vi ser i dag. Blandt andet kom de kamtakkede gavle på, og slottet blev gjort landfast af praktiske årsager. Restaureringen blev udført under ledelse af den svenske arkitekt Helgo Zetterwall. Egeskov Slot er i dag fredet.

Fakta

Egeskov Gods

Hækkenes maks. højde

Antal badeværelser på slottet

Tree Top Walking, længde

Museets udstillingsareal

Voldgravens maks. dybde

Slot og park

Fuchsia, antal sorter i haven

Tree Top Walking, højde

Antal værelser på slottet

Antal døre på slottet

Antal enkeltruder på slottet

Parkens haver

Ansatte på godset i sæsonen

Antal labyrinter

Hækkens maks. alder

Antal vinduer på slottet

Parkens ældste træ

Veteranmuseet, større effekter