Staudehaven og Den Grå Have

Staudehaven er omlagt flere gange, for som man siger på Egeskov: "En statisk have er en død have". Egeskovs oprindelige staudebed blev anlagt i 1967 efter et kreativt samarbejde mellem grevinde Nonni Ahlefeldt og landskabsarkitekten Erna Sonne-Friis.
I 1984 nedlagde og ryddede man bedet, som atter i 1996 genskabtes i næsten den nutidige form.


Staudehaven består af plantegrupper inddelt i små felter. De 275 forskellige stauder har skiftende blomstringstid, så i Staudehaven er der garanti for, at en storslået farvepragt tager imod gæsterne fra forår og helt frem til efterår. De fremherskende farvenuancer er gul, blå og orange.
I 2008 blev bedene atter renoveret og forsynet med jernkantbånd omkring kanterne - og generelt gjort mere gæstevenlige.


I Den Grå Have har alle planterne grå blade. Den udgør en forsænket del af Staudehaven. I midten ses en gammel døbefont fra 1100 tallet. Egeskov råder over to andre gamle døbefonte, mens yderligere én er doneret til dåbshandlingerne i Kværndrup Kirke.