• Dansk
  • English
  • Deutsch

Visual Piano – Kurt Laurenz Thein

Visual Piano er et instrument, der gør det muligt at skabe levende billeder i et rum. Den er designet og udviklet af fotografen og lysinstallationskunstneren Kurt Laurenz Theinert i samarbejde med softwaredesignerne Roland Black og Philip Rahlenbeck. Med MIDI keyboard Help er det muligt at generere forskellige grafiske mønstre, som kan projiceres digitalt på en eller flere skærme. Disse dynamisje og direkte tegninger i lys er ikke (som med VJ soft og hardware) genereret af forudindspillede klip, men hvert øjeblik af forestillingen spilles og moduleres Live og realtid via keyboard og pedaler. Form og indhold er herfra den “visuelle klaver” forestilling udforsker professionel samtidskunstnerisk praksis gennem det abstrakte, flygtige lysmedie, men samtidig er de bevidst placeret i nærheden af genren “seriøs” underholdning.

Kurt Leurenz Theinert 

Den tyske fotograf og lyskyskunstner Kurt Laurenz Theinert (1963) koncentrerer sit arbejde om visuelle oplevelser, der ikke refererer billedeligt til noget. Snarer stræber han efter en abstrakt-reduceret æstetik som – gennem ønsket om yderligere dematerialisering – i sidste ende førte det ham fra fotografiet til lysmediet. Han er en levende lys- og mediekunstner. Hans “visuelle klaver” – forestillinger vises over hele verden. Fra Sao Paulo, London, Sydney og Berlin til New York og Singapore. Han skaber medielysrum med 360° panoramaprojektioner.

Dette skaber abstrakte, levende miljøer. For at interagere spontant med andre deltagende kunstnere (musikere og dansere) opfandt han det verdensomspændende unkke instrument “visual piano” i samarbejde med Philip Rahlenbec. Live og i realtid bruger han et MIDI-keyboard til at skabe grafiske strukturer, der projiceres til at fylde rummet.


Visual Piano is an instrument that makes it possible to create moving images in a room. It is unique and was designed and developed by the photographer and lighting installation artist Kurt Laurenz Theinert in collaboration with the software designers Roland Blach and Philip Rahlenbeck. With MIDI Keyboard Help, it is possible to generate different graphic patterns that can be digitally projected on one or more screens.

These dynamic and direct drawings in light are not (as with VJ soft and hardware) generated by pre-recorded clips, but every moment of the performance is played and modulated Live and in real-time via the keyboard and pedals. The form and content are from here. The “visual piano” performance explores professional contemporary artistic practice through the abstract, ephemeral medium of light, but at the same time, they are consciously located in the proximity of the genre of “serious” entertainment.

Kurt Laurenz Theinert

The German photographer and light artist Kurt Laurenz Theinert (*1963) concentrates his work on visual experiences that do not refer pictorially to anything. Rather, he strives for an abstract-reduced aesthetic, which – through the desire for further dematerialization – ultimately led him from photography to the medium of light. He is a live light and media artist. His “visual piano” performances are shown all over the world. From Sao Paulo, London, Sydney, and Berlin to New York and Singapore. He creates media light spaces with 360° panoramic projections. This creates abstract, live environments. In order to interact spontaneously with other participating artists (musicians and dancers) he invented the worldwide unique instrument “visual piano” in collaboration with Philipp Rahlenbeck. Live and in real-time, he uses a MIDI keyboard to create graphic structures that are projected to fill the room.

He was at festivals like Lichtrouten Lüdenscheid, Eindhoven, Cascais, Jerusalem, Singapore, Sydney, Sao Paulo, Geneva, Luzern, Tunis, Brescia, Halifax, Leeuwarden, Ljubljana, Graz and he is part of the European Castle tour.

LYSTUNNEL - EGESKOV +

Tag den du holder af i hånden og gå en romantisk tur gennem lystunnellen.

Læs mere

MOON - LOUA +

Når du træder ind i Vandhaven er det som at træde ud i det ydre rum! Hvor stjerner, planeter og galakser dominerer.

Læs mere

SPACE GARDEN - DVC & EGESKOV +

I mellem træerne nær spisetorvet, kan du måske skimte den store måne mellem træerne.

Læs mere

OVERSIGTEN OVER INSTALLATIONER +

Få overblikket over alle installationerne til LUMINIS

Læs mere