• Dansk
  • English
  • Deutsch

Fairytale City – Oksana Vysotska-Krutieva

Hjemme i Ukraine var Oksana professionel kunster og havde en hverdag som underviser på en kunstskole for børn. I Danmark startede hun som frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælps afdeling i Odenseforstaden Hjallelse, hvor størstedelen af de ukrainske flygtninge i Odense kommune bor.  Samarbejdet med Oksana og Egeskov er kommet i stand via frivilligfaglig konsulent i DRC Maiken Gry Nielsen, som er koordinator for DCR’s frivilligindsatser i Odense.  Oksana viste Maiken billeder af den kunst, hun havde arbejdet med hjemme i Ukraine, og da Maiken kendte til et tidligere kunstprojekt, hvor Egeskov havde involveret frivillige og børn, blev kontakten til Egeskov etableret og projektet sat i gang.

I flere omgange har Oksana arrangeret workshops med børnene i miniklubben, hvor de sammen har arbejdet med at skabe husene af perler til installationen. Siden juni har Oksana flere gange besøgt Egeskov og præsenteret ideer til en mulig installation. Til sidst endte hun med ideen ”Fairytale City”, som man nu kan opleve i Den Hvide Have under LUMINIS.

Installationen belyses af lys fra Dansk Video Center, som også har bidraget med opstilling. Perlerne er doneret af DRC Dansk Flygtningehjælp og HAMA samt indsamlet fra private igennem Røde Kors’ genbrugsbutikker.

Besøgende på udstillingen kan støtte DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde i Ukraine via Mobile Pay på nr. 677301
Følg med i indsamlingen HER

Egeskov støtter desuden med 3 kr. pr gæst til LUMINIS, som går ubeskåret til DRC Dansk Flygtningehjælp.

Oksana Vysotskaya-Krutieva

Oksana er en professionel kunstner med en BA i kunst fra Kharkiv Academy of Design and Arts og The Crimean Art College. Hun har desuden 10 års erfaring som underviser i kunst.

Oksana Vysotska-Krutieva fortæller om LUMINIS-projektet: ”Det var et meget vanskeligt år for os ukrainere. Det er dog i dette svære år, at vi blev stærkere, forenede og mere ukuelige end nogensinde. Vi er forenet selv i vores ønsker. Enhver ukrainer, hvor end vedkommende befinder sig, drømmer om vores sejr. Sammen med drømme om at vende hjem, som helt sikkert vil gå i opfyldelse. At deltage i LUMINIS er meget inspirerende og samlende. Egeskov har givet mig en stor tillid som leder på projektet og samtidigt et stort ansvar. Tak til alle, der hjælper i dette projekt, tak for at støtte talentfulde ukrainske børn og unge”.


Back home in Ukraine, Oksana was a professional artist and had a daily life as a teacher at an art school for children. In Denmark, she started as a volunteer in the DRC Danish Refugee Council department in the Odense suburb of Hjallelse, where the majority of Ukrainian refugees in Odense municipality live. The collaboration with Oksana and Egeskov has come about through DRC volunteer consultant Maiken Gry Nielsen, who is the coordinator of DCR’s volunteer efforts in Odense. Oksana showed Maiken pictures of the art she had worked with back home in Ukraine, and when Maiken knew of a previous art project in which Egeskov had involved volunteers and children, the contact with Egeskov was established and the project started.

On several occasions, Oksana has organized workshops with the children in the mini club, where they have worked together to create houses of beads for the installation. Since June, Oksana has visited Egeskov several times and presented ideas for a possible installation. In the end, she ended up with the idea of “Fairytale City”, which you can now experience in Den Hvide Have under LUMINIS.

The installation is illuminated by light from the Danish Video Center, which also contributed to the installation. The pearls are donated by the DRC Danish Refugee Council and HAMA and collected from private individuals through the Red Cross’ recycling shops.

Visitors to the exhibition can support DRC Danish Refugee Council’s work in Ukraine via Mobile Pay.
Egeskov also supports LUMINIS with DKK 3 per guest, which goes uncut to the DRC Danish Refugee Council.

Oksana Vysotskaya-Krutieva

Oksana is a professional artist with a BA in Art from Kharkiv Academy of Design and Arts and The Crimean Art College. She also has 10 years of experience as an art teacher.

Oksana Vysotska-Krutieva talks about the LUMINIS project: “It was a very difficult year for us Ukrainians. However, it is in this difficult year that we became stronger, united and more indomitable than ever. We are united even in our desires. Every Ukrainian, wherever he is, dreams of our victory. Along with dreams of returning home that will surely come true. Participating in LUMINIS is very inspiring and unifying. Egeskov has given me a great deal of trust as a leader on the project and at the same time a great responsibility. Thank you to everyone who helps in this project, thank you for supporting talented Ukrainian children and youth”.

Final Stand - Werff Design +

Du har magten til at bestemme skæbnen for bygningen i denne interaktive kunstinstallation ved Portfløjen.

Læs mere

Drawing to Light - Michael Ahlefeldt +

Michael Ahlefeldt udstiller sin lyskunst i Galleri Ahlefeldt. På udstillingen præsenteres lysende værker.

Læs mere

Angulus - Peter Snijder +

Ved første øjekast virker det som en illusion, men hvis du graver dybere, vil værket afsløre sine lag. Peter Snijder har lavet dette værk som står ude foran Galleri Ahlefeldt.

Læs mere

OVERSIGTEN OVER INSTALLATIONER +

Få overblikket over alle installationerne til LUMINIS

Læs mere