• Dansk
  • English
  • Deutsch

Crystal Rocks – Jesper Bogaard

Kunstværket Crystals Rocks er et perspektiv til den verden krystallerne kommer fra, eller brugen af dem i vores hverdag. Krystaller er en særlig form for fast materiale, hvor molekylerne passer sammen i et gentagende mønster. Dette mønster får materialet til at danne alle mulige unikke former.

Det er nok ikke ofte, at vi tænker over at vi bruger og omgiver os med krystaller i det daglige; i vores mad, elektronik, kosmetik, smykker og meget andet. Nogle mener at krystaller har forskellige helende egenskaber – og om det er i overført betydning eller ej, er det eks. krystaller, der som prisme i en laser, kan operere øjne.

Krystaller skabes både i naturen, men også i kunstig form fra menneskets hænder – om det er krystaller som bliver gravet op af jorden, sprængt ud af et bjerg eller lavet i et laboratorium, så er mange af dem vigtige for vores hverdag. Crystal Rocks hylder naturens fascinerende egenskaber og måder at skabe mystik og foranderlighed, i en verden man let kan komme til at tage for givet.

Jesper Bogaard
Jesper Waaben Bogaard blev født i 1978 i Odense, Danmark. Jesper er uddannet på Institut for Kunst og Håndværk og arbejdede med filmoptagelser som teenager i London. Jesper er søn af en ingeniør og har bygget siden barndommen. Jesper har arbejdet med kunst og design siden 2002 og produceret skulpturelle lamper lavet af træer.

For Jesper er tæmningen af ​​rå, kaotisk kreativitet og en legeplads, hvor lys og bevægelse er en integreret del af processen. Kunstnerisk teknik baseret på grundforskning i grænsefladen mellem materiale og filosofi.

Lys, skulptur og bevægelse er nøgleord for Jesper, og hvis en installation kan opbygges statisk, er processen altid dynamisk. Legende tankeeksperimenter, destilleret til konkrete visuelle output, er beskrivende for Jesper.


The artwork Crystals Rocks is a comment on the world the crystals come from or their use of them in our everyday life. Crystals are a special form of solid material where the molecules fit together in a repeating pattern. This pattern causes the material to form all sorts of unique shapes.

It is probably not often that we think about the fact that we use and surround ourselves with crystals on a daily basis; in our food, electronics, cosmetics, jewellery and much more. Some believe that crystals have various healing properties – and whether it is in a figurative sense or not, it is better, for example, that like a prism in a laser can operate on eyes.

Crystals are created both in nature, but also in artificial form by human hands – whether they are crystals that are dug up from the ground, blasted out of a mountain or made in a laboratory, many of them are important for our everyday life. Crystal Rocks celebrates nature’s fascinating qualities and ways of creating mystery and changeability in a world that can easily be taken for granted.

Jesper Bogaard
Jesper Waaben Bogaard was born in 1978 in Odense, Denmark. Jesper trained at the Department of Arts and Crafts and worked with film sets as a teenager in London. Jesper is the son of an engineer and has been building since childhood. Jesper has been working with art and design since 2002, producing sculptural lamps made of trees.

For Jesper , the taming of raw, chaotic creativity and a playground where light and movement are an integral part of the process. Artistic technique based on basic research at the interface of material and philosophy.

Light, sculpture and movement are keywords for Jesper, and if an installation can be statically structured, the process is always dynamic. Playful thought experiments, distilled into concrete visual outputs, are descriptive for Jesper.

Future Vision - Werff Design +

I Renæssance Haven kan du se det 6 min lange animationsshow på slottets væg.

Læs mere

Stjernehimmel - Sirius +

Sirius har i samarbejde med Egeskov lavet en 43 meter lang stjernehimmel i det fjerneste hjørne af haven.

Læs mere

Surfinia "Mystical Merlin" - Studio Sensito +

Surfinia af Studio Sensito kan opleves i alleen inden Den Engelske Have. Blomsterne virker helt naturlige i de mange træer.

Læs mere

OVERSIGTEN OVER INSTALLATIONER +

Få overblikket over alle installationerne til LUMINIS

Læs mere